ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज file
आर्थिक ऐन,२०७९। 08/18/2022 - 13:35 PDF icon आर्थिक-ऐन_७९-८०.pdf
प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८ 08/02/2022 - 13:23 PDF icon प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf
लिखु पिके गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ (पहिलो संशोधन) 06/26/2022 - 12:34 PDF icon करार_कर्मचारी.pdf
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७७। 07/06/2021 - 18:17 PDF icon “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
लिखु पिके गाउँपालिकाको कृषी व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि,२०७८। 07/06/2021 - 18:11 PDF icon लिखु पिके गाउँपालिकाको कृषी व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि,२०७८।.pdf
न्यायीक समितिको कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७७। 03/26/2021 - 16:52 PDF icon न्यायीक समितिको कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७७।.pdf
स्थानिय बजार व्यवस्थापन ऐन,२०७७। 03/26/2021 - 16:50 PDF icon स्थानिय बजार व्यवस्थापन ऐन,२०७७।.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन,२०७७। 03/26/2021 - 16:50 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन,२०७७।.pdf
संस्था दर्ता ऐन,२०७७। 03/26/2021 - 16:43 PDF icon संस्था दर्ता ऐन,२०७७।.pdf
औद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०७७। 03/26/2021 - 16:42 PDF icon औद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०७७.pdf

Pages