News and Notices

मिति

कृषक सूचिकरण अन्तर्गत सहजकर्ता छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना!!!

Thursday, December 1, 2022 - 13:53

कार्यलय बन्द रहने सम्बन्धी सूचना!!!

Wednesday, November 16, 2022 - 14:00

सा.सु. भत्ता प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही हरुले विवरण नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना!!!

Thursday, September 22, 2022 - 11:45

गरिब परिवार परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना!!!

Friday, September 16, 2022 - 13:07

भुमी आयोगको सूचना!!!

Wednesday, September 14, 2022 - 17:13

पशु कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धी सुचना!!!

Wednesday, September 14, 2022 - 16:17

शुरु देखि हाल सम्म प्रथम,दोश्रो,तेश्रो किस्ता र पुनरावेदन बाट कायम भएका पुननिर्माण लाभग्राहीहरु।

Tuesday, September 13, 2022 - 16:34

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना!!!

Monday, September 5, 2022 - 12:30

प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी सुचना!!!

Monday, September 5, 2022 - 12:09

रोजगार सहायक पदको परिक्षा मिति तोकीएको सम्बन्धमा।

Monday, August 29, 2022 - 12:10

Pages