News and Notices

मिति

पारिक्षा मिति,समय र स्थान तोकिएको बारे सुचना!!!

Thursday, July 7, 2022 - 18:15

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना!!!

Tuesday, June 28, 2022 - 22:34

३ नं. वडा कार्यालयको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सूचना!!!

Tuesday, June 28, 2022 - 12:17

आर्थिक सहायता सम्बन्धी जानकारी ।

Monday, June 27, 2022 - 19:13

पशु तथा चौपाय रोगबाट सचेत रहने सम्बन्धि सूचना!!!

Friday, June 17, 2022 - 11:43

सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराइदिने बारे।

Wednesday, June 15, 2022 - 13:26

निर्धारित समयमा नै भुक्तानिको लागी समन्वय गर्ने सम्बन्धमा।

Tuesday, June 14, 2022 - 09:22

गाउँपालिकाको प्रशासकिय भवन निर्माणार्थ जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना!!!

Tuesday, May 31, 2022 - 13:27

गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धि सूचना!!!

Friday, May 27, 2022 - 16:56

सेवा प्रवाह सम्बन्धि सुचना!!!

Monday, May 9, 2022 - 15:22

Pages