News and Notices

मिति

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना!!!

Saturday, April 27, 2024 - 14:05

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना!!!

Saturday, April 27, 2024 - 13:16

दावी विराेध गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना!!!

Friday, April 26, 2024 - 16:54

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ विधिबाट डबल क्याब पिक अप गाडी खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना!!!

Friday, April 26, 2024 - 10:28

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना!!!

Sunday, April 21, 2024 - 16:02

दावी विरोध गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना!!!

Friday, April 12, 2024 - 12:49

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना!!!

Wednesday, April 10, 2024 - 14:12

जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धि सूूचना!!!

Friday, April 5, 2024 - 14:19

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ विधिबाट डबल क्याब पिक अप गाडी खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना!!!

Wednesday, April 3, 2024 - 12:46

विभिन्न तरकारी तथा फलफूल बजारको मूल्य हेर्न यस लिंक भित्र गइ हेर्नु हुन।

Sunday, March 31, 2024 - 13:37

Pages