News and Notices

मिति

घटना दर्ता शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धमा।

Wednesday, April 13, 2022 - 14:31

फोटो सहितको मतदाता नामावली सुचिमा दाबि विरोध गर्ने सम्बन्धि सुचना!!!

Monday, February 28, 2022 - 16:18

आगामी आ.व. ७९/८० मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागी निवेदन दिने बारे सूचना!!!

Wednesday, February 16, 2022 - 11:24

सचेत सुरक्षित रहने सम्बन्धि सूचना!!!

Tuesday, January 25, 2022 - 15:54

गुनासो सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना!!!

Tuesday, January 25, 2022 - 11:32

नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धि सुचना!!

Friday, January 21, 2022 - 12:09

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सुचना!!!

Friday, January 7, 2022 - 16:05

समय सिमा तोकिएको सम्बन्धमा।

Wednesday, October 27, 2021 - 13:27

मालपोत कार्यालय सल्लेरी सोलुखुम्बुको सेवा प्रवाह सम्बन्धि सुचना!!

Monday, September 13, 2021 - 13:19

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना!!!

Sunday, July 25, 2021 - 12:49

Pages